Begroting in één oogopslag

uitgaven € 117.799,5
inkomsten € 117.799,5

Bedragen x € 1.000

€ 5.807

Veiligheid

€ 1.009

€ 62.152

Sociaal Domein

€ 22.911

€ 10.104

Vitale en aantrekkelijke stad

€ 3.443

€ 3.017

Mobiliteit

€ 2.603

€ 4.054

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

€ 1.064

€ 7.523

Openbare ruimte

€ 4.161

€ 7.504

Onderwijs

€ 2.686

€ 3.341

Inwoners en Bestuur

€ 601

€ 14.298

Algemene baten en lasten

€ 79.322