Inleiding

Een goed toegeruste en professionele ambtelijke organisatie is een kenmerk van een gemeente die haar inwoners serieus neemt. Het is tevens een belangrijke voorwaarde voor succesvol bestuur. De uitdagingen waar de ambtelijke organisatie voor staat zijn groot.
Inwoners en organisaties vragen om een andere dienstverlenende rol van de gemeente. Vanuit het rijk worden taken overgeheveld naar de gemeente, gecombineerd met de financiële noodzaak tot beleidsbijstellingen. De slagkracht moet omhoog, maar het moet ook goedkoper, slimmer en met minder middelen. We dragen veel (uitvoerings-)taken over aan uitvoeringsinstellingen zoals ODR, AVRI en WerkZaak Rivierenland. Ook op het terrein van de bedrijfsvoering werken we samen met andere gemeenten in de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB). De eigen ambtelijke organisatie wordt steeds kleiner.
Al deze uitdagingen vragen leren en ontwikkeling van medewerkers. En medewerkers hebben zelf ook wensen en eisen als het gaat om goed gefaciliteerd je werk te kunnen doen. Om te zorgen voor een goed toegeruste organisatie, zowel nu als in de toekomst, vindt de organisatieontwikkeling Expeditie Tiel plaats.

Selecteer een onderwerp