Inleiding

Dit onderdeel van de begroting bevat meer informatie over onder andere de uitgangspunten van de begroting, een verschillenverklaring op hoofdlijnen en de investeringen, waardoor meer inzicht ontstaat in de financiële positie van de gemeente. Verder zijn hierin met ingang van deze begroting een geprognosticeerde balans en een berekening van het zogenaamde EMU-saldo opgenomen.