Inleiding

Aan de raad
De begroting 2017-2020 kent voor het eerst een nieuwe verschijningsvorm: een website die door iedereen te raadplegen is. Voor degene die daar behoefte aan heeft is op de website een pfd te downloaden. De foto’s in combinatie met digitale tekeningen in de begroting zijn van de hand van de Tielse fotograaf/kunstenaar Jean-Paul Opperman. Naast de verschijningsvorm zijn er ook veel inhoudelijke wijzigingen. Deze komen met name voort uit de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Doel van deze vernieuwing is meer eenduidigheid in de gemeentebegrotingen aan te brengen en om meer inzicht te bieden in de financiële positie van de gemeenten, maar deze vernieuwing heeft ook belangrijke financiële consequenties.
Op 15 juni j.l. hebben we de belangrijkste wijzigingen gepresenteerd in de commissie Beleidscyclus. Daarbij hebben we een aantal voorstellen gedaan m.b.t. de verwerking hiervan in de begroting 2017. De commissie heeft met deze voorstellen ingestemd en het resultaat vindt u terug in deze begroting. In het vervolg van deze inleiding gaan we nader op de wijzigingen in.

Selecteer een onderwerp